Organizovanje hum. akcija, akcija hum. prodaje(kermes – bazar), podjele hum. paketa, učešće u hum. akcijama drugih organizacija, podjela kurbana…