U saradnji sa turskih hum. organizacijama vršimo pripremu i podjelu velikog broja velikih kurbana širom BiH.