Organizovanje islamskih i kuturnih predavanja i manifestacija, odlazak na vjerske i kulturne manifestacije, posjete tekija i džamija širom BiH i Turske