U saradnji sa našim partnerskim organizacijama organizujemo putovanja i izlete širom BiH i Turske.