Organizovanje obuka, kurseva, predavanja i seminara iz raznih oblasti koje su potrebne i korisne za naše društvo.