Sarajevski sajam Centra Skenderija kao organizator i TKD „Šahinpašić“ organizuju 31. MEĐUNARODNI SAJAM KNJIGA i 15. BIJENALE KNJIGE

Sajam se održao u periodu od 17.04. do 22.04.2019. godine i bio je dio zvaničnog programa obilježavanja 50. godina od osnivanja KJP Centra Skenderija. Sarajevski sajam knjiga je najuspješnija i najpoznatija sajamska manifestacija u BiH. koja se tokom proteklih decenija  potvrdila se kao istinski kulturni praznik. To je idealna prilika da izdavači prikažu svoj opus, da autori promovišu djela, te da strani kulturni centri široj javnosti predstave svoje kulturno i umjetničko naslijeđe.

Ovogodišnji sajam, na kojem učestvuje više od 100 izdavača, održao se pod motom “DARUJ KNJIGU”. 

U protekloj deceniji UG Semerkand izdao je skoro 40 publikacija/knjiga.

Veliki broj posjetitelja je izrazio zanimanje za naš štand – ovog puta smo imali određenu količinu magazina “Semerkand” koji smo poklanjali posjetiocima sajma. Također, najmlađim posjetiteljima darovali smo bojanku “Hadždž”.

U središtu prezentacije bilo će predstavljanje nove knjige “Duhovni odgoj u islamu” autora S. Mubareka Muhammeda Elhusejnija, 20. aprila u Skenderiji.

Bilo je i predstavljanje jubilarnih 10 godina izdavanja magazina “Semerkand” te šestodnevna promocija i prodaja publikacija Udruženja, kao i rada i aktivnosti našeg Udruženja.

Na Sajmu je bilo i bogato darivanje posjetitelja štanda. Magazin “Semerkand” tretira teme modernog čovjeka uz oslanjanje na primjere islamske tradicije i mogućnosti korištenja takvih znanja u cilju ostvarivanja sretnijeg življenja. Ove godine se navršava deset godina od početka izdavanja magazina

Posebno se zahvaljujemo organizatoru sajma TKD “Šahinpašić” na odličnoj organizaciji i pružanju mogućnosti našem udruženju da se predstavi publici.